Dawns Powys Amserlen Dosbarthiadau

Dawns Powys Amserlen Dosbarthiadau Mae'r amserlen am y canolfan dawns yn Llandrindod lan a bron yn barod i fynd! Mae'r dosbarthiadau yn dechrau ar dydd llun, 16 o Fedi (sef dydd llun yma!) Gyda gymaint o dewis, pa dosbarthiadau byddwch chi'n dewis cymryd rhan mewn?

Cyfeiriad:

The Dance Centre, Arlais Road, Llandrindod Wells LD1 5HE Powys